Kurşunsuz Benzin 95 Oktan

Rafinerilerde, hampetrolün atmosferik distilasyonu ile elde edilen ağır naftanın reformer ünitesinde, hafif naftanın izomerizasyon ünitesinde işlenmesi sonucu elde edilen yüksek oktanlı benzin bileşenlerinin karışımı veya bu ürünlere ilaveten dönüşüm ünitellerinde üretilen yüksek oktanlı benzin ürününün belirli oranlarda karıştırılması sonrası elde edilirmektedir. Sadece buji (kıvılcım) ateşlemeli içten yanmalı motorlarda kullanılır. Havacılıkta kullanılmaz. Temizlik amacıyla veya solvent(çözücü) olarak kullanılamaz. Parafinik, aromatik, naftenik ve olefinik yapıda hidrokarbonların karışımıdır.

Bakir serit korozyonu(3 saat 50 0C’ta) No.1 En çok TS 2741 EN ISO 2160
Yogunluk (15 0C’ta) kg/m3 720-775 TS 1013 EN ISO 3675 TS EN ISO 12185
Damitma TS 1232 EN ISO 3405 veya ASTM D 86
70 0C’ta buharlasma yüzdesi % hacim
Yaz (a) 15-48
Kis (b) 17-50
100 0C’ta buharlasma yüzdesi % hacim
Yaz (a) 40-71
Kis (b) 43-71
150 0C’ta buharlasma yüzdesi % hacim 75 En az
Son kaynama noktasi 0C 210 En çok
Damitma kalintisi % hacim 2 En çok
Mevcut gum (çözücüyle yıkanmış) mg/100 mL 5 En çok TS 1312 EN 26246
Oksidasyon kararliligi dakika 360 En az TS 2646 EN ISO 7536
Arastirma Oktan Sayisi, RON (c) 95,0 En az TS 2431 EN 25164 veya ASTM D 2699
Motor Oktan Sayisi, MON (c) 85,0 En az TS 2232 EN 25163 veya ASTM D 2700
Kursun Mg/kg 5 En çok TS 6767 EN 237 veya IP 224
Kükürt Mg/kg 500 En çok TS EN ISO 20846 TS EN ISO 20884
Buhar basinci kPa TS EN 13016-1 veya ASTM D 323
Yaz (a) 45-60
Kis (b) 60-90
Buhar Kilitleme Indisi (VLI)* Indis
Yaz-Kis geçis dönemi 1150 En çok
Benzen % hacim 2,5 En çok TS EN 14517 veya ASTM D 5580
Olefinler % hacim 18,0 En çok TS EN 14517 veya ASTM D 1319
Kükürt % hacim 50,0 En çok TS EN 14517 veya ASTM D 1319

  • Performans artırıcı kimyasal maddeler ve marker kimyasalı içerir.
  • Çoğunlukla C4 ile C12 karbon atomu ihtiva eden hidrokarbonlardan oluşmaktadır.

Çoğunlukla C4 ile C12 karbon atomu ihtiva eden hidrokarbonlardan oluşmaktadır. Bu ürünün içinde hacimce en fazla % 1.0’a kadar benzen ve ağırlıkça %0,005 ( 50 ppm)’ye kadar kükürt bulunabilir.İçinde oksijen içeren maddeler veya eterler bulunabilir. Performans artırıcı kimyasal maddeler ve marker kimyasalı içerir.

img_divider